Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 12 2017

amandine
20:11
To o czym milczysz w kolce obrośnie i wróci z podwójną siłą.
— Patrick the Pan - Niedopowieśc
amandine
15:37
Reposted fromdramaaddict dramaaddict viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
amandine
15:37
Lubię cię w sposób będący poza moją kontrolą.
— Michael Finkel
amandine
15:37
3425 0146 500
Reposted fromkita kita viamglistyporanek mglistyporanek
amandine
15:36
4579 e5d6
amandine
14:48
Ma nade mna dziwną MOC, mam już tego dość.
amandine
14:32
- Po kim masz takie piękne oczy? - Po przepłakanych nocach.
Reposted fromspokodama spokodama viajointskurwysyn jointskurwysyn
amandine
14:09
Każdy człowiek, którego spotykasz, jest błogosławieństwem albo lekcją.
— H. Jackson Brown, Jr.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaSkydelan Skydelan
14:08
amandine
14:07
“ Najlepiej nie planuj nic. Nie przewiduj tysiąca możliwości. Daruj sobie myślenie, o tym co będzie. Bo wiesz co? Od życia i tak dostaniesz to, czego akurat najmniej się spodziewasz ”
Reposted frommilsabelle milsabelle viaFiodor11 Fiodor11
amandine
14:06

May 11 2017

amandine
16:30
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
amandine
13:48
amandine
13:48
Reposted fromgreensky greensky

May 07 2017

amandine
18:09
Zwaliłam całe nieszczęścia świata na WAS. Całą złość, nienawiść. Nikt nie jest temu winny, jak ja.
To ja pozwoliłam nasrać sobie w duszę zamiast się bronić.
Będę walczyć.
Walczyć o własne szczęście.
Będę asertywna.
Bez łez i złudzeń i bez prawa weta.
Reposted bySkydelan Skydelan
amandine
16:32
Jest moment, gdy chce się na poważnie, gdy chce się, by sytuacja, w której się jest, do czegoś prowadziła. Pragnie się mieć przynajmniej złudzenie kontroli; czuć, że zaciśnięte pięści są czegoś pełne, nawet żwiru.
— Jakub Żulczyk 'Wzgórze psów'
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaSkydelan Skydelan
amandine
13:01
- Pamiętasz ... - zaczynam.
- Ja wszystko pamiętam - przerywa mi. - I właśnie dlatego tak mi z tym ciężko.
— Jodi Picoult "Bez mojej zgody"
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaSkydelan Skydelan
13:01
0297 0f76

serious:

who were you?

amandine
12:58
1045 01ae
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viaSkydelan Skydelan
amandine
12:34
Reposted fromtfu tfu viaSkydelan Skydelan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl